Protektorzy

Raport 1/22Cha/1509

Sprawa zabójstwa dwóch orków na targu w Hali Rady w czasie ogólnego dnia targowego. W godzinach popołudniowych przy straganie krasnoludzkiego Zbrojmistrza Denarosa dopuszczono się morderstwa przedstawiciela orków Gomrida, przez Kelrona, ludzkiego Fechmistrza. Całe zajście miało być spowodowane wymuszeniem przez orków klejnotu znalezionego w wypiekach Wuldona przez krasnoluda Denarosa. Stając w obronie krasnoluda, obecny na miejscu zdarzenia Kelron dopuścił się zbrodni na orku.

Po przybyciu strażników zastano Kelrona nad ciałem innego orka Brahesha, również martwego. Jak wynikło z sekcji, drugi ork został zasztyletowany, co nie mogło być czynem człowieka Kelrona, który dzierżył zakrwawiony miecz, a w okolicy zdarzenia nie znaleziono zakrwawionego sztyletu.

Trzeci z orków, Bolg, zbiegł z miejsca zdarzenia.

Jak wynika z przeprowadzonego śledztwa i zeznań świadków, całe zajście spowodowane było zemstą na orkach przez wietrzniaka Sylphisa, wynikającą z osobistej obrazy wietrzniaka. W zmowie z piekarzem Wuldonem (fałszywe zeznania) ukryli klejnot w wypiekach licząc na to, że orki zostaną złapane podczas wyreżyserwoanej próby kradzieży.

Comments

Kosmit

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.