Protektorzy

Rozdział I

Pierwszy rozdział naszej historii rozpoczyna się ponad rok temu w Kaerze Ardanyan.

Raporty przygotowane przez dowódcę straży Okoros, Firavandela
Raport 1/22Cha/1509
Raport 2/23Cha/1509
Raport 3/30cha/1509
Raport 4/1Rua/1509
Raport 5/3Rua/1509

Dziennik Toruviel:
Dziennik Toru: 10 Mawag 1509
Dziennik Toru: 29 Mawag 1509

Dziennik Fira po opuszczeniu kaeru:
Dziennik Fira: 10 Mawag 1509
Dziennik Fira: 29 Mawag 1509

Comments

Kosmit

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.